24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, , Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialist, vandeaudiitor

Korteriühistu aastaaruanne 2019

Koolitusest

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
Kõik korteriühistud peavad pidama raamatupidamisarvestust ning enamus neist peavad koostama majandusaasta aruande. Koolitusel räägime korteriühistu raamatupidamise erisustest ning vaatame, mis on uut 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Teemad:
 • KÜ ja raamatupidamise seadus
 • Spetsiifilised tehingud
 • Reservkapital
 • Remondifond
 • Laenud
 • Kommunaalteenused
 • Majandusaasta aruanne
 • Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kord
 • Raamatupidamise aastaaruanne. Uus tulemiaruande vorm
 • Tegevusaruanne
 • Majandamiskulude avalikustamine
 • Kuni 10 korteriga KÜ kassapõhine raamatupidaminse

Maire Otsus-Carpenter

Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialist, vandeaudiitor,

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
140
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, , Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialist, vandeaudiitor

Korteriühistu aastaaruanne 2019