24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Majandusaasta aruanne 2023

Koolitusest

Korraldaja: RUP (Litau Büroo OÜ)
Majandusaasta aruanne on dokument, mis võtab kokku ettevõtte majandusaasta. Kõik esitatud majandusaasta aruanded on  Äriregistrist vabalt kättesaadavad ning seetõttu on aruanne justkui omalaadne ettevõtte visiitkaart. Mida korrektsem ja arusaadavam on aruanne, seda parem on selle põhjal kujunev esmamulje ettevõttest.  Koolitusel räägime 2023. aasta majandusaasta aruandest. Muuhulgas:
  • teeme ülevaate Äriseadustiku ja RTJ muudatustest;
  • käsitleme majandusaasta aruande koostamise ja esitamise korda
  • tuletame meelde varade ja kohustiste kajastamise olulisemad reeglid
  • räägime  rahavoogude aruandest ning raamatupidamise aastaaruande lisadest

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor, Fantina

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
132
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Majandusaasta aruanne 2023