24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Arved Liivrand, Debitum Collectio OÜ, Võlgade sissenõudmine, riski- ja juhtimisaudit, tausta- ja krediidiuuring
Indrek Põder, Debitum Collectio OÜ, Võlgade sissenõudmine, klientide esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetluses

Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel

Koolitusest

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
Koolitusel võlaennetustegevustest ja võlahaldusprotsessist selgitavad võlgade sissenõudjad Indrek Põder ja Arved Liivrand Debitum Collectiost kaalukaid teemasid:
  • Ettevõttepoolsed ennetavad tegevused võimalike võlgnevuste vältimiseks.
  • Võlahaldusprotsessi etapid ja selgitused.
  • Enamlevinud vead võlgnevuste menetlemise protsessis.
  • Küsimused ja vastused.

Arved Liivrand

Võlgade sissenõudmine, riski- ja juhtimisaudit, tausta- ja krediidiuuring, Debitum Collectio OÜ

Pikaaegne töökogemus suurte organisatsioonide juhtimisel sh turvavaldkonnas. Pikaaegne töökogemus riski- ja juhtimisauditite läbiviimisel ning protsesside hindamisel. Juurutab personaalset lähenemist ja parimat kliendisuhtlust võlausaldajale.

Indrek Põder

Võlgade sissenõudmine, klientide esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetluses, Debitum Collectio OÜ

Omab pikaaegset töökogemust õiguskaitsesüsteemis kriminaalmenetluste läbiviimisel, millest enamus aega töötanud Kaitsepolitseiametis. Pikaaegne töökogemus võlgade sissenõudmisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses, samuti esindab kliente kriminaalmenetlustes. Alati väljas kliendi huvide eest ning leiab erinevaid lahendusi ka kõige raskemates olukordades.

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
73
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Arved Liivrand, Debitum Collectio OÜ, Võlgade sissenõudmine, riski- ja juhtimisaudit, tausta- ja krediidiuuring
Indrek Põder, Debitum Collectio OÜ, Võlgade sissenõudmine, klientide esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetluses

Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel