24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Korteriühistu raamatupidamine

Об обучении

Организатор веб-обучения: RUP (Litau Büroo OÜ)
Kõik korteriühistud on raamatupidamise seaduse kohaselt raamatupidamiskohustuslased. Enamus korteriühistuid peavad täitma praktiliselt kõiki raamatupidamise seaduse nõudeid alates tehingute dokumenteerimisest kuni majandusaasta aruande esitamiseni. Erandiks on kuni 10 korteriomanikuga korteriühistud, kus omanikud juhivad ühistut ühiselt. Neil ühistutel on võimalus pidada kassapõhist raamatupidamist ning neil ei ole majandusaasra aruande esitamise kohustust. Veebiseminaril käsitleme korteriühistute spetsiifiliste valdkondade (reservkapitali, remondifondi ning vahendatavate teenuste ja laenude) kajastamist koos praktiliste näidetega. Räägime ka korteriühistu majandusaasta aruande koostamisest ja esitamisest ning toome näite selle kohta, kuidas võiks kuni 10 korteriga ühistu pidada kassapõhist raamatupidamist.

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor, Fantina

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
75
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Korteriühistu raamatupidamine