24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Riina Vään, Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, õigusõpetuse lektor

Töölepingu lõpetamise erinevad variandid

Об обучении

Организатор веб-обучения: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
Mida silmas pidada töölepingu erakorralise ülesütlemise korral
  • katseaja hindamine, katseaja ebarahuldavad tulemused
  • ülesütlemisavaldus, kättetoimetamine
  • ülesütlemine töötajast tulenevatel põhjustel, etteteatamine – Riigikohtu praktika
  • hoiatus, vormistamine, kehtivus
  • ülesütlemine majanduslikel põhjustel – Riigikohtu praktika
  • koondamisprotseduur, koondamisteade
  • töötajapoolne erakorraline ülesütlemine, hüvitised: tööandjapoolne vaidlustamine

Riina Vään

õigusõpetuse lektor, Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor

Lektor on Riina Vään, kes on on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (magistrikraadiga võrdsustatud haridus). Tal on pikaajaline koolituste juhtimise ja korraldamise kogemus, töötanud alates augustist 2001 Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor erinevatel ametikohtadel, samuti on ta alates aastast 1988 ellu viinud erinevaid suuremahulisi koolitusprojekte. Tööõiguse lektorina on peale õppetöö kõrgkoolis lugenud kursusi (k.a täiendkoolitust) sekretäridele, juhiabidele ja personalitöötajatele.

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
92
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Riina Vään, Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, õigusõpetuse lektor

Töölepingu lõpetamise erinevad variandid