24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Chirag Mody, TGS Baltic, vandeadvokaat, vaidluste töögrupi kaasjuht

Eriolukord lepingutes – rahuaja reeglid enam ei kehti

Об обучении

Организатор веб-обучения: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
  • Vääramatu jõud?
  • Üüri alandamine?
  • Tarneprobleemid?
  • Lepingupartnerid keelduvad kohustuste täitmisest?
Eriolukord on oluliselt mõjutanud lepingute täitmist ja poolte õigusi sellises olukorras. Seminaris käsitletakse muutunud olukorras nii võlgniku kui ka võlausaldaja õigusi ja millega on vaja täiendavalt arvestada. Samuti antakse praktilised juhised nii enda võlgnevuse tekkimisel kui ka puhukus, kui lepingupartner kohustusi ei täida.

Chirag Mody

vandeadvokaat, vaidluste töögrupi kaasjuht, TGS Baltic

Chirag Mody on vaidluste lahendamise asjatundja, kes on keskendunud tsiviil- ja halduskohtumenetlusele, pankrotiõigusele, piiriülestele vaidlustele ja vahekohtumenetlusele. Tal on laialdane kogemus klientide nõustamisel vaidluste lahendamisel lepingu-, ehitus-, planeerimis-, pankroti-, kaubamärgi-, kindlustus-, energia-, laimu- ja riigihankevaidlustes.

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
90
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Chirag Mody, TGS Baltic, vandeadvokaat, vaidluste töögrupi kaasjuht

Eriolukord lepingutes – rahuaja reeglid enam ei kehti