24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

2022. aasta majandusaastaaruande koostamine

Koolitusest

Korraldaja: RUP (Litau Büroo OÜ)
Majandusaasta aruanne 2022 koostamine Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Teemad:
  • Äriseadustiku ja muude seaduste muudatused
  • Majandusaastaaruande koostamise ja esitamise üldpõhimõtted
  • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Sõja ja sanktsioonide mõju
  • Varade ja kohustiste kajastamise komistuskivid
  • Rahavoogude aruande probleemkohad
  • Raamatupidamise aastaaruande lisad
  • Tegevusaruanne

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor,

Finantskonsultant, koolitaja ja vandeaudiitor. Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas.

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
144
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

2022. aasta majandusaastaaruande koostamine