24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

2022. aasta majandusaastaaruande koostamine

Об обучении

Организатор веб-обучения: RUP (Litau Büroo OÜ)
Majandusaasta aruanne 2022 koostamine Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Teemad:
  • Äriseadustiku ja muude seaduste muudatused
  • Majandusaastaaruande koostamise ja esitamise üldpõhimõtted
  • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Sõja ja sanktsioonide mõju
  • Varade ja kohustiste kajastamise komistuskivid
  • Rahavoogude aruande probleemkohad
  • Raamatupidamise aastaaruande lisad
  • Tegevusaruanne

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor,

Finantskonsultant, koolitaja ja vandeaudiitor. Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas.

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
144
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

2022. aasta majandusaastaaruande koostamine