24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Toomas Villems, Villems & Partnerid, vandeaudiitor

Majandusaasta aruande koostamine 2020

Koolitusest

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
Tähtsamad rõhuasetused võrreldes varasemate aastate aastaaruande koolitustega on alljärgneval:
  • Kuidas hinnata, kas aruandekohustuslase tegevus on jätkusuutlik ning ülevaade sellega seonduvatest riskihinnangutest;
  • Info avaldamise nõuetest aastaaruande lisades juhul kui tegevuse jätkuvusega seoses esineb olulise ebakindluse indikatsioone;
  • Kui nõuded ei laeku tähtaegselt, siis kas ainsaks lahenduseks on allahindluste läbiviimine?
  • Millised on varade väärtuse languse indikatsioonid ning kuidas koostada kaetava väärtuse testi nende esinemise korral;
  • Millal ja millises perioodis kajastada töötajate koondamiseraldisi;
  • Kuidas on korrektne kajastada Töötukassalt saadud palgatoetust;

Toomas Villems

vandeaudiitor, Villems & Partnerid

Partner ja juhatuse liige, koolitaja vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor Audiitorkogu liige

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
120
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Toomas Villems, Villems & Partnerid, vandeaudiitor

Majandusaasta aruande koostamine 2020