24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Toomas Villems, Villems & Partnerid, vandeaudiitor

Majandusaasta aruande koostamine 2020

Об обучении

Организатор веб-обучения: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
Tähtsamad rõhuasetused võrreldes varasemate aastate aastaaruande koolitustega on alljärgneval:
  • Kuidas hinnata, kas aruandekohustuslase tegevus on jätkusuutlik ning ülevaade sellega seonduvatest riskihinnangutest;
  • Info avaldamise nõuetest aastaaruande lisades juhul kui tegevuse jätkuvusega seoses esineb olulise ebakindluse indikatsioone;
  • Kui nõuded ei laeku tähtaegselt, siis kas ainsaks lahenduseks on allahindluste läbiviimine?
  • Millised on varade väärtuse languse indikatsioonid ning kuidas koostada kaetava väärtuse testi nende esinemise korral;
  • Millal ja millises perioodis kajastada töötajate koondamiseraldisi;
  • Kuidas on korrektne kajastada Töötukassalt saadud palgatoetust;

Toomas Villems

vandeaudiitor, Villems & Partnerid

Partner ja juhatuse liige, koolitaja vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor Audiitorkogu liige

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
120
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Toomas Villems, Villems & Partnerid, vandeaudiitor

Majandusaasta aruande koostamine 2020