24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

Majandusaasta aruanne 2021

Koolitusest

Korraldaja: RUP (Litau Büroo OÜ)
Majandusaasta aruanne on dokument, mis peab selle lugejale andma tervikliku ja usaldusväärse pildi ettevõtte majandustegevusest. Koolitusel anname ülevaate majandusaasta aruande koostamise ja esitamise käigust, vaatame üle varade ja kohustiste kajastmise ja hindamise põhireeglid ning raamatupidamise aastaaruande koosseisu kuuluvate põhiaruannetele  ja  lisades esitatavale  infole kehtivad nõuded.  Muuhulgas räägime ka mikro-ja väikeettevõtjatest ning nende lühendatud aruannetest.

Teemad:

Majandusaastaaruande koostamise ja esitamise üldpõhimõtted Raamatupidamise aastaaruanne
  • Bilanss ja kasumiaruanne. Varade ja kohustiste kajastamine
  • Sihtfinantseerimine
  • Rahavoogude aruanne
  • Omakapitali muutuste aruanne
  • Raamatupidamise aastaaruande lisad
Tegevusaruanne

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor,

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas.

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
162
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

Majandusaasta aruanne 2021