24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

Majandusaasta aruanne 2021

Об обучении

Организатор веб-обучения: RUP (Litau Büroo OÜ)
Majandusaasta aruanne on dokument, mis peab selle lugejale andma tervikliku ja usaldusväärse pildi ettevõtte majandustegevusest. Koolitusel anname ülevaate majandusaasta aruande koostamise ja esitamise käigust, vaatame üle varade ja kohustiste kajastmise ja hindamise põhireeglid ning raamatupidamise aastaaruande koosseisu kuuluvate põhiaruannetele  ja  lisades esitatavale  infole kehtivad nõuded.  Muuhulgas räägime ka mikro-ja väikeettevõtjatest ning nende lühendatud aruannetest.

Teemad:

Majandusaastaaruande koostamise ja esitamise üldpõhimõtted Raamatupidamise aastaaruanne
  • Bilanss ja kasumiaruanne. Varade ja kohustiste kajastamine
  • Sihtfinantseerimine
  • Rahavoogude aruanne
  • Omakapitali muutuste aruanne
  • Raamatupidamise aastaaruande lisad
Tegevusaruanne

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor,

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas.

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
162
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, , vandeaudiitor

Majandusaasta aruanne 2021