24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Jaak Siim, Cuesta Advokaadibüroo, vandeadvokaat

Maksukontrollist maksuotsuseni: praktilisi näpunäiteid kontrolli edukaks läbimiseks

Koolitusest

Korraldaja: RUP (Litau Büroo OÜ)
Jätkuvalt aktuaalsel teemal toimuval koolitusel räägitakse muuhulgas kohtute seisukohtadele ja praktilisele kogemusele tuginedes sellest, mida peaks maksumaksja teadma ja tegema, et maksukontroll tema jaoks võimalikult valutult mööduks. Lisaks sellele, et koolitusel antakse ülevaade maksumaksja ja maksuhalduri õigustest ja kohustustest kontrolli läbiviimisel, selgitatakse, mida peaks silmas pidama maksuhalduri korralduste täitmisel teavet andes ja dokumente esitades, tehingute dokumenteerimisel ja tehingupoole tuvastamisel, maksuriskide ennetamisel ning maksuhalduri järelduste kohta arvamuse ja vastuväidete esitamisel. Koolituse käigus peatutakse ka kohtupraktikas avaldatud maksumenetlust puudutavatel seisukohtadel ja planeeritavatel seadusemuudatustel.

Teemad:

 • Maksumenetluses kehtivad üldised põhimõtted.
 • Maksukohustuslase õigus olla ära kuulatud ja saada teavet.
 • Maksukontrolli alustamine ja sellest teavitamine.
 • Maksuhalduri õigused tõendite kogumisel.
 • Millal ja millises vormis on õigus ettevõtjalt teavet nõuda?
 • Vaatlus või selle sildi all toimuv läbiotsimine?
 • Ettevõtja kaasaaitamiskohustus ja selle mittetäitmise tagajärjed, sh sunnivahendite kohaldamise alused.
 • Enese mittesüüstamise privileeg ja selle kasutamise eeldused. Kas ja millisel alusel on õigus keelduda maksuhaldurile teabe andmisest?
 • Kontrolliakt ja sellele vastuväidete esitamine.
 • Nõuded maksuotsusele.
 • Maksuotsuse vaidlustamine.
 

Jaak Siim

vandeadvokaat, Cuesta Advokaadibüroo

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
109
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Jaak Siim, Cuesta Advokaadibüroo, vandeadvokaat

Maksukontrollist maksuotsuseni: praktilisi näpunäiteid kontrolli edukaks läbimiseks