24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Jaak Siim, Cuesta Advokaadibüroo, vandeadvokaat

Maksukontrollist maksuotsuseni: praktilisi näpunäiteid kontrolli edukaks läbimiseks

Об обучении

Организатор веб-обучения: RUP (Litau Büroo OÜ)
Jätkuvalt aktuaalsel teemal toimuval koolitusel räägitakse muuhulgas kohtute seisukohtadele ja praktilisele kogemusele tuginedes sellest, mida peaks maksumaksja teadma ja tegema, et maksukontroll tema jaoks võimalikult valutult mööduks. Lisaks sellele, et koolitusel antakse ülevaade maksumaksja ja maksuhalduri õigustest ja kohustustest kontrolli läbiviimisel, selgitatakse, mida peaks silmas pidama maksuhalduri korralduste täitmisel teavet andes ja dokumente esitades, tehingute dokumenteerimisel ja tehingupoole tuvastamisel, maksuriskide ennetamisel ning maksuhalduri järelduste kohta arvamuse ja vastuväidete esitamisel. Koolituse käigus peatutakse ka kohtupraktikas avaldatud maksumenetlust puudutavatel seisukohtadel ja planeeritavatel seadusemuudatustel.

Teemad:

 • Maksumenetluses kehtivad üldised põhimõtted.
 • Maksukohustuslase õigus olla ära kuulatud ja saada teavet.
 • Maksukontrolli alustamine ja sellest teavitamine.
 • Maksuhalduri õigused tõendite kogumisel.
 • Millal ja millises vormis on õigus ettevõtjalt teavet nõuda?
 • Vaatlus või selle sildi all toimuv läbiotsimine?
 • Ettevõtja kaasaaitamiskohustus ja selle mittetäitmise tagajärjed, sh sunnivahendite kohaldamise alused.
 • Enese mittesüüstamise privileeg ja selle kasutamise eeldused. Kas ja millisel alusel on õigus keelduda maksuhaldurile teabe andmisest?
 • Kontrolliakt ja sellele vastuväidete esitamine.
 • Nõuded maksuotsusele.
 • Maksuotsuse vaidlustamine.
 

Jaak Siim

vandeadvokaat, Cuesta Advokaadibüroo

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
109
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Jaak Siim, Cuesta Advokaadibüroo, vandeadvokaat

Maksukontrollist maksuotsuseni: praktilisi näpunäiteid kontrolli edukaks läbimiseks