24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Põhivara väärtuse langus ja raamatupidamise aastaaruanne

Koolitusest

Korraldaja: RUP (Litau Büroo OÜ)
 • Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine raamatupidamise aastaaruandes
  • Kaetava väärtuse mõiste
 • Kaetava väärtuse test
  • Vara väärtuse langusele viitavad tunnused
  • Kaetava väärtuse testi läbiviimise metoodika
  • Raha genereeriva üksuse mõiste
 • Vara väärtuse languse kajastamine
  • Allahindluse tühistamine
 • Praktilised näited kaetava väärtuse testi kohta

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor, Fantina

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, praegu töötan Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialistina. Olen vandeaudiitor alates 1994. aastast. Olen tegutsenud koolitajana raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkondades alates 90-te aastate lõpust.

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
70
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Põhivara väärtuse langus ja raamatupidamise aastaaruanne