24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Põhivara väärtuse langus ja raamatupidamise aastaaruanne

Об обучении

Организатор веб-обучения: RUP (Litau Büroo OÜ)
 • Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine raamatupidamise aastaaruandes
  • Kaetava väärtuse mõiste
 • Kaetava väärtuse test
  • Vara väärtuse langusele viitavad tunnused
  • Kaetava väärtuse testi läbiviimise metoodika
  • Raha genereeriva üksuse mõiste
 • Vara väärtuse languse kajastamine
  • Allahindluse tühistamine
 • Praktilised näited kaetava väärtuse testi kohta

Maire Otsus-Carpenter

vandeaudiitor, Fantina

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, praegu töötan Finantsinspektsioonis järelevalvepoliitika spetsialistina. Olen vandeaudiitor alates 1994. aastast. Olen tegutsenud koolitajana raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkondades alates 90-te aastate lõpust.

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
70
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Maire Otsus-Carpenter, Fantina, vandeaudiitor

Põhivara väärtuse langus ja raamatupidamise aastaaruanne