24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Meelis Pirn, Advokaadibüroo Barrister, vandeadvokaat

Tööjõu värbamine kolmandatest riikidest

Koolitusest

Korraldaja: RUP.ee (Litau Büroo OÜ) ja Advokaadibüroo Barrister
Üha populaarsemaks muutunud tööjõu värbamine kolmandatest riikidest ehk väljastpoolt Euroopa Liitu on keeruline protsess. Mida peavad tööandjad selle protsessi juures tingimata teadma, et mitte sattuda õiguslikesse probleemidesse, selgitab koolitusel advokaadibüroo Barrister vandeadvokaat Meelis Pirn. Koolitus on vajalik kõigile tööandjatele, kelle plaanidesse kuulub töötajaskonna kasvatamine kolmandatest riikidest pärit inimeste arvel. Koolitusel antakse ülevaade sellest, millised on võimalused tööjõu värbamiseks kolmandatest riikidest (väljastpoolt Euroopa Liitu). Samuti selgitatakse järgmisi küsimusi:
  • millised on tööloa taotlemise protseduurireeglid,
  • millised õigusaktid seda reguleerivad,
  • millistel erialadel kehtivad erinõuded
  • millistel erialadel puuduvad piirangud sootuks,
  • millist palka tuleb maksta,
  • kuidas tööleping vormistada.

Meelis Pirn

vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister

Tegevusvaldkonnad: asjaõigus, pärimisõigus, tsiviilkohtumenetlus, võlaõigus, äriõigus, ehitusõigus, riigihanked, vahekohtumenetlus, pankrotiõigus ja saneerimine, meedia ja reklaam, tarbijaõigus, tööõigus, ühinemised ja omandamised, intellektuaalomand, transport, logistika, transiit, perekonnaõigus, andmekaitse

Millest koosneb veebikoolitus?

24/7 veebikoolitust saad vaadata siis, kui sulle sobib, ja igas asukohas. Pärast vaatamist jääb veebikoolitus sinu kontole.

Juurdepääs
veebikoolitusele
Materjalid
(slaidid jms)
Võimalus esitada
lektorile küsimusi
85
minutit
24/7
Veebikoolituse kestus
24/7 Veebikoolitus
Lektor:
Meelis Pirn, Advokaadibüroo Barrister, vandeadvokaat

Tööjõu värbamine kolmandatest riikidest