24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Meelis Pirn, Advokaadibüroo Barrister, vandeadvokaat

Tööjõu värbamine kolmandatest riikidest

Об обучении

Организатор веб-обучения: RUP.ee (Litau Büroo OÜ) ja Advokaadibüroo Barrister
Üha populaarsemaks muutunud tööjõu värbamine kolmandatest riikidest ehk väljastpoolt Euroopa Liitu on keeruline protsess. Mida peavad tööandjad selle protsessi juures tingimata teadma, et mitte sattuda õiguslikesse probleemidesse, selgitab koolitusel advokaadibüroo Barrister vandeadvokaat Meelis Pirn. Koolitus on vajalik kõigile tööandjatele, kelle plaanidesse kuulub töötajaskonna kasvatamine kolmandatest riikidest pärit inimeste arvel. Koolitusel antakse ülevaade sellest, millised on võimalused tööjõu värbamiseks kolmandatest riikidest (väljastpoolt Euroopa Liitu). Samuti selgitatakse järgmisi küsimusi:
  • millised on tööloa taotlemise protseduurireeglid,
  • millised õigusaktid seda reguleerivad,
  • millistel erialadel kehtivad erinõuded
  • millistel erialadel puuduvad piirangud sootuks,
  • millist palka tuleb maksta,
  • kuidas tööleping vormistada.

Meelis Pirn

vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister

Tegevusvaldkonnad: asjaõigus, pärimisõigus, tsiviilkohtumenetlus, võlaõigus, äriõigus, ehitusõigus, riigihanked, vahekohtumenetlus, pankrotiõigus ja saneerimine, meedia ja reklaam, tarbijaõigus, tööõigus, ühinemised ja omandamised, intellektuaalomand, transport, logistika, transiit, perekonnaõigus, andmekaitse

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
85
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Meelis Pirn, Advokaadibüroo Barrister, vandeadvokaat

Tööjõu värbamine kolmandatest riikidest